Verrutop i praktiken

Så här säger två användare, Maria Pilåker, sektionsledare och sjuksköterskan Anna Cavala på mottagningen Centrum för sexuell hälsa, SUS, Malmö.

”Vi har använt Verrutop® på kondylom och jämfört det med cryobehandling som vi har lång erfarenhet av.

Verrutop är lätt att applicera. Denna behandling är lindrigare för patienten eftersom den ger betydligt mindre smärta jämfört med cryobehandling.

Till skillnad från frysning, ger den ej upphov till sår, ärrbildning eller hypopigmentering och i vissa fall har den bättre effekt än frysning.”