Vad är kondylom

Kondylom är en av Sveriges vanligaste könssjukdomar och är ofarliga könsvårtor som orsakas av ett humant papillomvirus, HPV.

Viruset sprids i första hand genom samlag men kan även spridas via annan sexuell kontakt, nära hud mot hud eller slemhinnekontakt. Det är inte alltid viruset ger symptom men smittar, vilket betyder att man kan bära det utan att veta om det. Vårtorna blir synliga ett tag efter att man blivit smittad vilket kan variera från veckor, månader till år. Immunförsvaret spelar också in om man blir smittad eller inte, samt om man får synliga vårtor eller inte.

Kondylom kan se ut på olika sätt, det kan vara en enstaka vårta eller ett stort antal vårtor som sitter tillsammans eller utspritt. De känns igen genom sin blomkålsliknande struktur som är knottrig och upphöjd. Färgen på dem är oftast hudfärgade eller rosa men kan även vara vitaktiga, röda eller pigmenterade. Vårtorna finns i underlivet eller kring ändtarmsöppningen.

Kondylom försvinner oftast utan behandling men kan då ta ett år eller mer. Kondylom ger inga direkta fysiska besvär men upplevs ofta som missprydande och man känner sig ofräsch och det kan därför vara psykiskt störande. Besvär som kan uppkomma är exempelvis klåda, sveda, samlagsbesvär eller små blödningar.

Om man upptäcker förändringar i underlivet skall man gå och undersöka sig. Detta kan göras på exempelvis hud- eller könsmottagning, ungdomsmottagning eller vårdcentral.

Kondylom kan till viss del förebyggas genom att använda kondom, den täcker dock inte alla könsdelar som kan vara virusinfekterade.