Klinisk studie

Utvärdering av Verrutop vid behandling av kondylom.

Dr E. Duray och Dr B. Blouard

Resultatet utvärderades efter en applikation med en observationstid på 30 dagar.Patienterna som deltog hade en eller flera genitala vårtor fördelade på olika områden. Resultatet analyserades utifrån det totala antalet vårtor som behandlades, eftersom en patient kunde ha flera vårtor.

70 patienter på privata kliniker

48 män
22 kvinnor
Ålder: från 20 – 45 år
——
Observationstid: 30 dagar
——
Lokalisationer
Pubis
Vulva
Penis
Beligaska studien i cirkeldiagram verrutop