Hur behandlar man med Verrutop?

Ingen speciell utrustning behövs för att utföra behandlingen. Med hjälp av medföljande kapillärrör appliceras Verrutop på kondylomet.

-     Bryt ampullen och placera den i hålet i plastlocket.

-     Kapillärröret sticks sedan ner i ampullen och en centimeter Verrutop sugs upp i röret.

-     För sedan kapillärröret till vårtan och droppa en tillräcklig mängd Verrutop på kondylomet.

-     Efter några minuter färgas vårtan vit.

-     Behandlingen kan om nödvändigt upprepas max 2ggr.

-     Tidpunkt för eventuell kontroll eller ytterligare behandling är efter ca 15 dagar.

Under behandlingen behöver patienten inte iakttaga några restriktioner och kan sköta sin hygien på vanligt sätt.

I de flesta fallen kommer kondylomet att avlägsnas efter 1 applikation.